Älvsinformation: 2018-5-23
Vatten Temp : 13,8c
Flöde : 26*m3/sek (fallande)
Färg : Lätt färgad
Väder (2018-05-26) Mätstation står i Kåge Hemgårdsgatan
Nederbörd:
Luft Temp :
Väer:
FångsterFiskekortBestämmelserMedlemProjektKontakta oss