Älvsinformation: 2018-8-16
Vatten Temp : 14,8c
Flöde : 1,7*m3/sek
Färg : Klart
Väder (2018-08-21) Mätstation står i Kåge Hemgårdsgatan
Nederbörd:
Luft Temp :
Väer:
FångsterFiskekortBestämmelserMedlemProjektKontakta oss

Välkommen till Kågeälven, Sveriges nyaste vildlaxälv! (Läs mer)

Kågeälvens nedre FvO vill förvalta Kågeälvens bestånd på ett långsiktigt och hållbart sätt. 
Älven och dess biflöden ska återställas så att det leder till högsta möjliga produktion utifrån vattendragens ursprungliga förutsättningar.
Vi försöker målmedvetet bygga upp stammarna av lax och öring i Kågeälven.

Vi tillåter inget uttag på lax, då stammen fortfarande är för svag, och endast ett begränsat uttag på öring.


Kräftpremiär 24/8!
Läs mer här...


Starka rekommendationer att avstå fiske när vattentemperaturen övergår 18°c!  

  • Var försiktig med svaga vägar och respektera vägbommarna. 
  • Vi vill hellre lägga pengar på fiskevård än vägunderhåll.
  • Det är viktigt att vi för allas trevnad även parkerar våra bilar på anvisad plats, bara eldar iordningsställda eldstäder och inte kastar skräp, cigarettfimpar och paketsnus vid älven eller på parkeringarna

  vattenwebb

Gå in och se en uträknad prognos för vattenföringen här men ta den för vad det är. 
* Härifrån tar vi vattenföringsdatan. Det är ingen absolut sanning utan mer en indikation på läget. 


 

Hjälp våra lax- och öringbestånd tillbaka till älvarna, klicka dig in och läs hur du går till väga.
 

För att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag.

Nyheter

2018-08-12 11:57:21 - rikard

Kräftpremiär 24/8..

2018-05-01 19:32:10 - rikard

Arbetsdag 6/5..

Vad händer i området

2018-02-09 20:04:27 - rikard

Flugbindningen drar igång 15/1..

Senast uppdaterat

2018-08-12 12:01:29 - rikard

Start

2018-03-12 19:00:48 - rikard

Fiskekort

2018-03-12 19:00:32 - rikard

Bestämmelser

Senaste uppladdade bilder