Älvsinformation: Idag
Vatten Temp : 23,5c
Flöde : 2,5*m3/sek
Färg : Klar
Väder (2018-07-21) Mätstation står i Kåge Hemgårdsgatan
Nederbörd:
Luft Temp :
Väer:
StartFångsterFiskekortBestämmelserMedlemKontakta oss

Här finns rapporter och dokumentation från våra projekt att ladda ner

Tillsyns och informationsprojektet längs vår kust.pdf

Kågeälvens biflöden. 2009 - 2016 Slutrapport