Älvsinformation: 2018-8-16
Vatten Temp : 14,8c
Flöde : 1,7*m3/sek
Färg : Klart
Väder (2018-08-21) Mätstation står i Kåge Hemgårdsgatan
Nederbörd:
Luft Temp :
Väer:
StartFiskekortBestämmelserMedlemProjektKontakta oss

Statistik över fångsterna
Sök på ett namn i sökrutan till höger och se fångsterna som är rapporterade under det namnet.
För inbördes beundran, eller använd det som en fångstdagbok.
Sök fiskare:

Totalt antal fiskar inrapporterade
2091st - Öring
415st - Lax
47st - Harr
Fiskar inrapporterade sista året(2018)
104st - Öring
6st - Lax
1st - Harr
Över mini.mått: 2061st Under mini.mått: 490st
Över mini.mått: 100st Under mini.mått: 9st