Älvsinformation: 2018-8-24
Vatten Temp : 12,6c
Flöde : 2,4*m3/sek
Färg : Klar
Väder (2019-03-25) Mätstation står i Kåge Hemgårdsgatan
Nederbörd:
Luft Temp :
Väer:
StartFiskekortBestämmelserMedlemProjektKontakta oss

Statistik över fångsterna
Sök på ett namn i sökrutan till höger och se fångsterna som är rapporterade under det namnet.
För inbördes beundran, eller använd det som en fångstdagbok.
Sök fiskare:

Totalt antal fiskar inrapporterade
2093st - Öring
415st - Lax
47st - Harr
Fiskar inrapporterade sista året(2018)
106st - Öring
6st - Lax
1st - Harr
Över mini.mått: 2065st Under mini.mått: 490st
Över mini.mått: 104st Under mini.mått: 9st
*Räknat på fjolåret då inga inmatningar skett i år