Älvsinformation: 2019-5-24
Vatten Temp : 9,5c
Flöde : 14 m3/sek
Färg : Klar
Väder (2019-05-26) Mätstation står i Kåge Hemgårdsgatan
Nederbörd:
Luft Temp :
Väer:
StartFiskekortBestämmelserMedlemProjektKontakta oss

Statistik över fångsterna
Sök på ett namn i sökrutan till höger och se fångsterna som är rapporterade under det namnet.
För inbördes beundran, eller använd det som en fångstdagbok.
Sök fiskare:

Totalt antal fiskar inrapporterade
2308st - Öring
434st - Lax
52st - Harr
Fiskar inrapporterade sista året(2019)
215st - Öring
19st - Lax
5st - Harr
Över mini.mått: 2266st Under mini.mått: 527st
Över mini.mått: 201st Under mini.mått: 37st