Kågeälvens biflöden 2009-2016

Projektet Kågeälvens biflöden startade redan 2009 på initiativ av Kågeälvens nedre FvO i samarbete med övriga berörda Fiskevårdsområdesföreningar längs Kågeälven, Storfallets FvO och Kågeälvens övre FvO. Kågeälvens övre FvO blev sedermera projektägare då merparten av...

Övriga dokument

Här kan du ladda ned övriga dokument som är kopplade till vår verksamhet. Stadgar 2017 Elfiskeundersökningav Lillträskbäcken 2017

Styrelseberättelser

Här kan du ladda ned våra styrelseberättelser. Filerna är antingen i formatet PDF eller i Word-format. Styrelseberättelse 2018 Styrelseberattelse 2016 Styrelseberattelse 2015

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplaner Kan laddas ned som PDF/Word-filer Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2016