Älvsinformation: 2017-9-1
Vatten Temp : 13,2c
Flöde : 5,0 m3/sek
Färg : Klar
Väder (2018-04-21) Mätstation står i Kåge Hemgårdsgatan
Nederbörd:
Luft Temp :
Väer:
FångsterFiskekortBestämmelserMedlemProjektKontakta oss

Välkommen till Kågeälven, Sveriges nyaste vildlaxälv! (Läs mer)

Kågeälvens nedre FvO vill förvalta Kågeälvens bestånd på ett långsiktigt och hållbart sätt. 
Älven och dess biflöden ska återställas så att det leder till högsta möjliga produktion utifrån vattendragens ursprungliga förutsättningar.
Vi försöker målmedvetet bygga upp stammarna av lax och öring i Kågeälven.
Vi tillåter inget uttag på lax, då stammen fortfarande är för svag, och endast ett begränsat uttag på öring. 


Nu finns stämmoprotokollet från årets stämma att läsa under Medlemsfliken.


  vattenwebb

Gå in och se en uträknad prognos för vattenföringen här men ta den för vad det är. 


 

Hjälp våra lax- och öringbestånd tillbaka till älvarna, klicka dig in och läs hur du går till väga.
 

För att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag.

Nyheter

2018-02-09 20:02:36 - rikard

Spöbyggnad på söndagar..

2018-02-09 20:01:59 - rikard

Flugbindning!..

Vad händer i området

2018-02-09 20:04:27 - rikard

Flugbindningen drar igång 15/1..

Senast uppdaterat

2018-03-12 19:03:11 - rikard

Start

2018-03-12 19:00:48 - rikard

Fiskekort

2018-03-12 19:00:32 - rikard

Bestämmelser

Senaste uppladdade bilder