Du har kommit till

Så sätter du tillbaka fisk

Flera av våra bestånd av vild lax och vild öring är direkt hotad eller så är det mycket svaga bestånd. Därför är det viktigt att sätta tillbaka all fisk som du fångar.

Sätter du tillbaka den fisk du fångar så kan vi fortsätta fiska och ha livskraftiga bestånd i våra vatten.  Det brukar ibland kallas catch & release och det började redan under inledningen av 1900-talet men det var först under 1950- och 1960-talet som metoden började att accepteras bland sportfiskare.

Det finns flera argument för att släppa tillbaka det du fångar:

  • Det är en väg mot ett hållbart fiske, stabila bestånd och levande vatten.
  • Catch & Release bidrar till att skydda ekosystem och dess sköra balans.
  • Det kan också sägas vara en etisk hållning till vatten, ekosystem och fisken som lever i det vatten där du fiskar.
Så här gör du

Hur du behandlar fisken under fångst (drillning) och efter fångsten kan radikalt öka dess chanser att överleva.

Det första du måste tänka på är att alltid ha våta händer när du tar i en fångad fisk. Torra händer kan skada fiskens skyddande slemskikt och det kan leda till svampangrepp och för tidig död.

Drilla inte fisken för längetrötta inte ut fisken mer än nödvändigt och helst inte lyfta upp fisken ur vattnet mer än nödvändigt. Fisken andas med gälar och kan inte andas uppe i luften.

Innan du släpper fisken, håll den på rätt köl, i vattnet, låt den återhämta sig tills du känner att den är redo att ge sig ut i vattnet igen.

Kontakta Oss

1 + 13 =