Efter avslutad säsong så har nu Kågeälvens Nedre FvO elfiskat i älven för att kontrollera tillväxten - hur mycket yngel som det finns i älven och resultatet är att läget är stabilt. – Vi elfiskar årligen på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten, 12 olika lokaler längs Kågeälven från mynningen...

läs mer