Den 28 november kommer domen i ett av landets första mål där det görs en  omprövning av gamla vattendomar och miljötillstånd. Skellefteå Kraft vill riva resterna av Storfallets kraftverk en bit upp i Kågeälven.  Det handlar verkligen om rester av en kraftverksdam för någon el har inte producerats...

läs mer