Du har kommit till

Projekt

(klickan nedan för att läsa mer)

Elfiskeundersökning-av-Lillträskbacken-2023

På uppdrag av Björkdalsgruvan har Kågeälvens nedre FvO under 2023 utfört elfiskeundersökningar i Lillträskbäcken med två lokaler samt ytterligare tre lokaler i två olika referensbäckar i området, Martinsbäcken och Björklidbäcken. Lillträskbäcken påverkas av...

Kågeälvens biflöden 2009-2016

Projektet Kågeälvens biflöden startade redan 2009 på initiativ av Kågeälvens nedre FvO i samarbete med övriga berörda Fiskevårdsområdesföreningar längs Kågeälven, Storfallets FvO och Kågeälvens övre FvO. Kågeälvens övre FvO blev sedermera projektägare då merparten av...

Kontakta Oss

10 + 1 =