Du har kommit till

Fiskeregler och bestämmelser

(klicka nedan för att läsa mer)

Fiskeregler 2021

Art Minimimått Max fångst/dygn Max fångst/år Tillåtet Öring - - - - Harr 35 cm Tre harrar Ingen begränsning 1/6 t.o.m. 31/8 Vi har genom stora utsättningar och fiskevårdsåtgärder men kanske framförallt genom att begränsa fisket efter kusten lyckats återetablera en...

Kontrollavgift

Kontrollavgift: Den 1 april 2011 ändrades vissa bestämmelser i Lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Ändringen innebär bland annat att fiskevårdsområdena nu har möjlighet att själva utfärda kontrollavgift för personer som fiskar i strid med föreningens bestämmelser....

Storfallet FVO

Vi har nu en inriktning på att Storfallet Fvo är viktigt reproduktionsområde för Kågeälven, så endast fiske under upplåtningstid.   NYA REGLER GÄLLANDE FISKETIDER, FISKEKORTSPRISER OCH FISKEFÅNGSTER. DETTA MED ANLEDNING AV EN SAMORDNING AV KÅGEÄLVENS NEDRE FVO. OCH...

Kontakta Oss

14 + 14 =