Våra fiskar

Här har vi samlat information om några av våra fiskar

Östersjölaxens biologi

Laxen är en vandringsfisk och genomgår flera tuffa moment under sin livstid. Laxungarna föds på våren och stannar i älven ett par år. De förbereds sedan för ett liv i havet, blir silvriga och kallas då smolt. Smolten vandrar mot havet, och det första havsåret är kritiskt. De måste hitta föda samt undvika predatorer. De flesta laxar vandrar till södra Östersjön där de växer snabbt. Efter ett par år vandrar de tillbaka mot sina hemälvar.

Du kan läsa mer om laxen på Stiftelsen för Östersjölaxens hemsida.

Wikipedia

Lax

Laxen är en havsvandrande fisk (anadrom), med anpassningsförmåga till skiftande salthalter i vattnet. Efter ett till fyra år i havet vandrar den könsmogna laxen tillbaka till sitt födelsevatten för att leka och väger då mellan ett och fyra kg. Lax som återvänder redan efter ett år betecknas “börling” eller “grilse”. Resan uppströms vattendragen är strapatsrik, med starka forsar och laxtrappor. Efter leken är laxen utmärglad och utmattad och närmast driver ut till havs igen under vinter och tidig vår. Den utlekta laxen betecknas ofta “besa” eller “vraklax”.

Harr

Harr (Thymallus thymallus) är en art i familjen laxfiskar. Dess vetenskapliga namn Thymallus thymallus härrör från ett av dess speciella kännetecken – en svag doft av timjan (från klassisk grekiska thýmos (θύμος) med samma betydelse). Doften försvinner dock snabbt sedan fisken dött.

ACD Systems Digital Imaging

Öring

Öring (Salmo trutta) är en art i familjen laxfiskar.[3] Dess naturliga utbredning sträcker sig från norra och nordvästra Europa, inklusive Island och Brittiska öarna, till västra Asien (Ryssland). Den är även introducerad till många platser runt om i världen, som Nordamerika, västra och södra Sydamerika, södra och östra AfrikaPakistanIndienNepalJapanNya Zeeland och Australien.[1] Öringen leker över grusbottnar i strömmande vattendrag. Artens trivialnamn, öring, kommer sig just av att fisken uppehåller sig i vatten där botten består av ör, det vill säga grovt grus.[4]

Gädda

Gädda (Esox lucius) är en rovfisk som lever på norra halvklotet i sötvatten och brackvatten.[2] Den är en populär sportfisk.[3]
Gäddan har en långsträckt, spolformad kropp, med mycket stort gap. Huvudet är stort och nosen uppifrån tillplattad. Bukfenorna sitter långt bakom bröstfenorna, och den lilla ryggfenan sitter långt bak, alldeles framför stjärtroten och ovanför analfenan.[2] Ryggen är ofta mörk, medan sidorna är ljusare och i olika mån gulstrimmiga, buken blekt gul till vit. Fenorna är grönaktiga. Beroende på vilken livsmiljö individer/populationer befinner sig kan de ha de ha olika färger och mönster.

Aborre

Abborre (Perca fluviatilis) är en sötvattenslevande fisk som jagar i stim och tillhör familjen abborrfiskar och släktet Perca.[3] Den lever i vilt tillstånd i både Europa och norra Asien, arten har även introducerats i SydafrikaNya Zeeland och Australien. Vanligtvis blir abborren 20–40 cm lång, men vissa exemplar kan bli drygt 60 cm långa.[5] Den har kamformade fjäll, och på främre sidan av huvudet finns munnens överkäke och underkäke, ett par näsborrar och ögonlockslösa ögon. På de bakre sidorna finns gällocket, som skyddar gälarna. Det finns också ett sidlinjeorgan som är känsligt för vibrationer i vattnet. De har ett par bröst- och bukfenor. Den har två ryggfenor, där den första är taggig och den andra mjuk. Den har även en taggig analfena och en stjärtfena.

Vad skiljer en lax och en öring?

Lax (Salmo salar) är mera slank, långsträckt i formen och har färre, eller inga prickar alls, under sidolinjen.

Öring (Salmo trutta) är mera kompakt, har prickar under sidolinjen och en bredare stjärt.

Kan du se skillnad på en vild lax/öring och en odlad?

Förutom det namnet säger, att den odlade laxen/öringen föds upp i dammar eller kassodlingar och sedan sätts ut i olika vatten, så kan du se en skillnad. Odlad lax/öring fenklipps och den så kallade fettfenan, som sitter bak mellan ryggfenan och stjärtspolen, klipps bort. Fettfenan är den lilla fenan längst bak, strax innan stjärten.

Hybrid

Det finns också en korsning mellan lax och öring – en hybrid. De flesta hybrider har ett öringliknande utseende men med en färgsättning spm påminner om lax – och längd som en lax, alltså betydligt längre än en öring. Fläckarna, prickarna kan vara större och nästan bilda ett mönster. Hybrider, som iblnad kallas laxing, är till övervägande del sterila och kan inte fortplanta sig men det finns undantag och fiskar som gått upp i vatten för att leka.

Är du osäker på vad du har fångat så ta en bild och bifoga din fångstrapport. Då kan vi avgöra i efterhand om det är en lax, en öring eller en hybrid.