Du har kommit till

Att köpa fiskekort till Kågeälvens Nedre FVO är enkelt!

Det går att köpa fiskekort på Preem i Kåge, Skellefteå camping, turistbyrån i Skellefteå och Persson maskin i Sandfors.
Köper ni pappersfiskekort så kom ihåg att be om bilagan med gällande regler och bestämmelser som skall följa med kortet!

Köp fiskekort direkt på nätet, digitalt via Fiskekort.se (Sportfiskarna)

Barn under 13 år fiskar gratis i Kågeälvens nedre FVO men måste ladda ned ett speciellt barnkort.

Fyll i formuläret och ladda ner pdf:en

 

Fiskekortspriser för Kågeälvens nedre FvO 2021
Årskort 800 kr
Årskort Kvinna 100 kr
Årskort ungdom 13 tlll 18år 100 kr
Årskort barn under 13 fiskar gratis. Läs ovan.
Dygnskort 100 kr
Årskort fiskerättsägare sk. medlemskort  100kr

Medlemskortet kan lösas på Preem i Kåge eller Persson maskin i Sandfors.
På kortet ska det stå vilken fastighetsbetäckning som kortet representerar.
Detta ska även skrivas in på rapportdelen i fiskekortsblocket av den som säljer fiskekortet.

Kontakta Oss

5 + 8 =