Vi har genom stora utsättningar och fiskevårdsåtgärder men kanske framförallt genom att begränsa fisket efter kusten lyckats återetablera en stam av lax och öring. Även vi sportfiskare måste bidra till en hållbar förvaltning för att vi ska lyckas få livskraftiga bestånd utan ytterligare fiskutsättningar.


Fiske är tillåtet under tiden 1/1 t.o.m. 14/9.

INGET fiske är tillåtet i älven under perioden 15/9 – 31/12.

Anledning till detta är att lax och öring leker under denna tid och är därför fredad.

Lax:
Det är förbjudet att avliva lax hela året med anledning av älvens svaga bestånd.

Öring:
Det är förbjudet att avliva öring hela året med anledning av älvens svaga bestånd.

Harr:
Max 3 harrar /dygn över gällande minimimått=35cm får avlivas.
Tillåtet mellan 1/6 – 14/9.

Fångstrapporteringsskyldighet:
För att få nödvändig kunskap om bestånd och uttag är det en förutsättning att känna till vad som fångas i älven.
Vi har därför ett krav att fångstrapport på öring och lax över 50 cm ska lämnas inom 24 timmar efter fångst.
Rapporten ska innehålla uppgift om bl.a. metod, art, längd, kön, fångstplats, och om fisken är avlivad eller återutsatt.
Använd rapporteringsfunktionen på vår hemsida.

Fiskeförbud:
I Tarsmyrbäcken, Lillträskbäcken, Martinsbäcken och Djupbäcken är allt fiske förbjudet.
Öringen leker här på höstarna och ynglen växer upp i dessa biflöden.

Felkrokad fisk ska återutsättas:
Fisken ska vara krokad inuti munnen och kroken ska sitta inifrån och ut.
Felkrokad fisk ska, död eller levande, ovillkorligen återutsättas.

Fiskekortet är personligt:
Fiskekortet får ej överlåtas och skall vid anfordran uppvisas.

Kortet gäller för ett spö med max 3 krokar.

I älven är fiske med mängdfångande redskap så som nät och ryssjor absolut förbjudet.

Överträdelser mot ovanstående bestämmelser anmäls ovillkorligen och kan innebära böter och avstängning.


Starka rekomendationer:

*Avstå öringfiske när vattnet är över 18 grader!
När det är varmt i vattnet stressas fisken mer vid drillningen och risken för svampsjukdomar är stor.

*Ta inte i fisken med torra händer.

*Använd endast en krok på betet eller flugan vid fiske i Kågeälven.
Detta för en skonsammare hantering vid återutsättning av fisk.
Med hänvisning till vår förvaltningsplan och de beståndsspecifika målen.

*Vid återutsättning, låt fisken vara kvar i vattnet medan Ni lossar kroken varsamt med en peang eller en tång.

*Se till att fisken kan “stå själv” innan ni släpper taget om den


Kontrollavgift:

Den 1 april 2011 ändrades vissa bestämmelser i Lag (1981:533) om fiskevårdsområden.

Ändringen innebär bland annat att fiskevårdsområdena nu har möjlighet att själva utfärda kontrollavgift för personer som fiskar i strid med föreningens bestämmelser.

Kågeälvens nedre FvO beslutade vid fiskestämman den 29 februari 2012 att anta paragraf 31 i sina stadgar vad gällande Kontrollavgift.

Stämmans beslut angående överträdelse av FvO´s bestämmelser:
(Max 4400 kr, 2012. 10% av ett basbelopp.)

Överträdelse gällande kräftfiske inom Kågeälvens nedre Fvo: 4400kr.

Överträdelser vad gällande fångstbegränsningar: 4400kr
(Avser såväl antalet avlivade fiskar samt om fisken är avlivad på en för arten ej upplåten tid.
Gäller även för överträdelser av fiske på fredade områden* eller fiske under förbudstid.)
*Tex biflöden till älven inom Kågeälvens nedre FvO.

Felaktig fångstrapportering vad gällande om fisken blivit avlivad eller ej, datum för fångsten samt plats för fångsten: 1100kr

Avlivning av felkrokad fisk: 1100kr

Felaktigt medlemsfiskekort: 1100kr
(Det är endast giltig att lösa ett medlemskort/fastighet med fiskerätt i fastighetsägarens namn.
Den som har flera fastigheter med fiskerätt har endast rätt till ett medlemskort för det samlade innehavet.)