Projektet Kågeälvens biflöden startade redan 2009 på initiativ av Kågeälvens nedre FvO i samarbete med övriga berörda Fiskevårdsområdesföreningar längs Kågeälven, Storfallets FvO och Kågeälvens övre FvO. Kågeälvens övre FvO blev sedermera projektägare då merparten av berörda vattendrag ligger inom detta område. Projektsammanställningen har gjorts av Thomas Johansson genom Kågeälvens nedre FvO som även varit projektledare under hela projekttiden.

Kagealvens bifloden. 2009 – 2016 Slutrapport