Kontrollavgift:

Den 1 april 2011 ändrades vissa bestämmelser i Lag (1981:533) om fiskevårdsområden.

Ändringen innebär bland annat att fiskevårdsområdena nu har möjlighet att själva utfärda kontrollavgift för personer som fiskar i strid med föreningens bestämmelser.

Kågeälvens nedre FvO beslutade vid fiskestämman den 29 februari 2012 att anta paragraf 31 i sina stadgar vad gällande Kontrollavgift.

Stämmans beslut angående överträdelse av FvO´s bestämmelser:
(Max 4400 kr, 2012. 10% av ett basbelopp.)

Överträdelse gällande kräftfiske inom Kågeälvens nedre Fvo: 4400kr.

Överträdelser vad gällande fångstbegränsningar: 4400kr
(Avser såväl antalet avlivade fiskar samt om fisken är avlivad på en för arten ej upplåten tid.
Gäller även för överträdelser av fiske på fredade områden* eller fiske under förbudstid.)
*Tex biflöden till älven inom Kågeälvens nedre FvO.

Felaktig fångstrapportering vad gällande om fisken blivit avlivad eller ej, datum för fångsten samt plats för fångsten: 1100kr

Avlivning av felkrokad fisk: 1100kr

Felaktigt medlemsfiskekort: 1100kr
(Det är endast giltig att lösa ett medlemskort/fastighet med fiskerätt i fastighetsägarens namn.
Den som har flera fastigheter med fiskerätt har endast rätt till ett medlemskort för det samlade innehavet.)