Tillsyn och information om gällande bestämmelser på kusten har sedan 2011 bedrivits i ett projekt. Tillsynen har under åren bedrivits på exakt samma geografiska områden för att kunna jämföra resultaten mellan åren. Områdets omfattning utökades under 2013 att även omfatta Skellefteåälvens terminalområde.

Tillsyns och informationsprojektet 2016