Vi har nu en inriktning på att Storfallet Fvo är viktigt reproduktionsområde för Kågeälven, så endast fiske under upplåtningstid.  

NYA REGLER GÄLLANDE FISKETIDER, FISKEKORTSPRISER OCH FISKEFÅNGSTER. DETTA MED ANLEDNING AV EN SAMORDNING AV KÅGEÄLVENS NEDRE FVO. OCH NYA BESTÄMMELSER FRÅN HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN.


UPPLÅTNINGSTIDER:

LAX: Fiskeförbud hela året.

ÖRING: 1 Juni—31 Aug. Minimått 50 cm.

HARR: 1 Juni—31 Aug. minimått 35 cm.

Inget fiske är tillåtet under tiden 1 Sept.—–31Maj

Fiske i Mörttjärn tillåtet hela året med Fiskekort, Abborre och Gädda


FISKEKORTSPRISER:

ÅRSKORT 400 KR
DYNGSKORT 100 KR
UNGDOM UPP TILL 16 ÅR 10 kr / år
ÅRSKORT BOENDE INOM FVO 30 KR
FISKERÄTTSBEVIS LAGFARNA ÄGARE 30 KR


FÅNGSTREGLER

ÖRING:
MINIMÅTT 50 CM. 1 ST FISK PER DYGN och MAX 2ST PER ÅR

HARR:
MINIMÅTT 35 CM. 3ST. / DYGN

LAX FÖRBUD HELA ÅRET

Obligatorisk fångstrapport senast 24 timmar ska göras till www.kagealven.com


ÅTERUTSÄTTNINGSSKYLDIGHET HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN 4§1

Fisk av viss art som

1. fångas när förbud mot fiske efter arten råder
2. fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller
3. inte uppfyller föreskrivna bestämmelser om storleken på fisk skall genast släppas ut i vattnet vare sig den är död eller levande.