Du har kommit till

Aktuella Fångstrapporter

Här finns aktuella fångstrapporter

Lämna en Fångstrapport

Klicka för att lämna en fångstrapport

Arkiverade Fångstrapporter

Här finns arkiverade fångstrapporter

Fångstrapporter

Kågeälvens nedre Fvo är det krav på att lämna fångstrapport på arterna Lax och Öring över 50cm inom 24 timmar efter fångsttillfället.

Rapporteringen är i dagsläget det enda redskap vi har för att mäta beståndet av Lax och Öring i älven och
det enda verktyget att sätta vettiga bestämmelser om hur, var och när fisket får bedrivas.

För att rapporteringen ska fungera så bra som möjligt så är det viktigt att Ni lämnar korrekta uppgifter.

Rapportera varje fisk över minimimått för sig om Ni har fångat flera samma dag.

Uppfylls inte detta så kan en kontrollavgift påföras och vid upprepade regelbrott så kan en en avstängning bli aktuell.

 

Kontakta Oss

6 + 5 =