Namn Datum Art Kön Plats Längd Vikt Metod Återutsatt
Marcus Enmark 2010-5-22 Öring Okänt Kusmark Fluga Ja
Temp : 15°c Flöde : Mycket hög Färg : Färgad Väder : Halvklart.
Kommentar:
besa ca 80 cm