Kör inte bil ned till älven – vägarna är mycket mjuka

Just nu så är de flesta vägarna, alla grusvägar, och enklare vägar ned till älven mycket mjuka och de klarar inga fordon så parkera bilen och gå ned till även är vår vädjan. Vi har nu tyvärr kunnat konstatera att det finns skador på flera vägar ned till älven beroende...

Stor oro för avverkningarna vid Ersmarks-ängarna

Under vintern så har markägare avverkat den så viktiga kantzonen längs älven vid Ersmaksängarna. Totalt handlar det om strax under fem kilometer av älvens stränder som rensats helt från träd och buskar. – Det som kallas kantzonen, området närmast älven är extremt...

Kustfisketillsyn 2023

Under 2023 har kustfisketillsyn bedrivits i Skellefteå kommun av Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret. Kusten har delats upp i fem delområden. Delområdena överlappar varandra vilket innebär att tillsyn bedrivs längs hela kusten. Oftast tillsynas ett...

Elfiskeundersökning-av-Lillträskbacken-2023

På uppdrag av Björkdalsgruvan har Kågeälvens nedre FvO under 2023 utfört elfiskeundersökningar i Lillträskbäcken med två lokaler samt ytterligare tre lokaler i två olika referensbäckar i området, Martinsbäcken och Björklidbäcken. Lillträskbäcken påverkas av...