Kustfisketillsyn 2023

Under 2023 har kustfisketillsyn bedrivits i Skellefteå kommun av Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret. Kusten har delats upp i fem delområden. Delområdena överlappar varandra vilket innebär att tillsyn bedrivs längs hela kusten. Oftast tillsynas ett...

Elfiskeundersökning-av-Lillträskbacken-2023

På uppdrag av Björkdalsgruvan har Kågeälvens nedre FvO under 2023 utfört elfiskeundersökningar i Lillträskbäcken med två lokaler samt ytterligare tre lokaler i två olika referensbäckar i området, Martinsbäcken och Björklidbäcken. Lillträskbäcken påverkas av...

Här är handlingarna för årstämman 28/2-2024

Handlingarna är i form av PDF-filer och klan laddas ned om du klickar på länken nedan. Den 28/2-2024 klockan 18.00 är det dags för årsmöte i Kågeälvens Nedre FvO. Datum: 28/2-2024 Klockan: 18.00 Plats: Holmforsgården, Kåge Bilaga 1. Dagordning Bilaga 2....