Glada fiskenyheter – nu förlängs fiskesäsongen i Kågeälven till och med den 14 september – alltså två veckor längre än tidigare.

Formellt så innebär det att upplåtelsetiden i de norrländska Östersjöälvarna, efter lax och öring, kan bedrivas fram till och med den 14 september och det gäller upp till gränsen mellan Norr och Västerbotten. Det är viktigt att understryka att detta är en ram och varje enskild förvaltningsorganisation kan besluta om snävare gränser men inte utöka tiden utöver den 14 september.

För Kågeälvens Nedre FvO gäller ny, utökad tid, från och med årets säsong. Det är fortsatt obligatorisk fångstrapportering och ingen lax får avlivas.

Här kan du läsa våra fiskeregler i sin helhet.