Lite vatten i kombination med höga temperaturer i luften gör att allt fiske i Kågeälven stoppas tillsvidare.

Temperaturen i vattnet är just nu, tisdag morgon, 20 juni, är uppmätt till 20.7 vilket är långt över den gräns på 18 grader som gäller. Därför råder totalt fiskestopp tills vidare.