Datum Namn Art Kön Fettfena Återutsatt Utlekt Metod Längd Vikt Plats
14/09/2023 Andreas Hedström Öring hona ja Ja Nej Fluga 50 Kåge
12/09/2023 Calle Edin Öring vet-ej ja Ja Nej Spinn 50 Kåge
12/09/2023 Calle Edin Öring vet-ej ja Ja Nej Spinn 50 Kåge
09/09/2023 Thomas Johansson Öring hona ja Ja Nej Fluga 66 Kusmark
09/09/2023 BERMON CHRISTOPHE Öring vet-ej vet-ej Ja Ja Spinn 33 Kåge
07/09/2023 Janne Sundkvist Öring hona ja Ja Nej Fluga 62 Kåge
03/09/2023 Peter Juntti Öring hane ja Ja Nej Fluga 110 Kusmark
03/09/2023 Konrad Tarén Öring hane ja Ja Nej Spinn 58 Kåge
01/09/2023 Rikard Jonsson Öring hona ja Ja Nej Fluga 52 Kusmark
31/08/2023 Mattias Ladås Öring hona ja Ja Nej Fluga 64 Ersmark
27/08/2023 Otto h Öring hane ja Ja Nej Spinn 60 Kåge
26/08/2023 Andreas H Öring hane ja Ja Nej Fluga 52 Kåge
25/08/2023 Rikard Jonsson Öring hane ja Ja Nej Fluga 60 Kusmark
25/08/2023 Olov Forssell Öring vet-ej ja Ja Nej Spinn 50 Kåge
24/08/2023 Andreas H Öring hona ja Ja Nej Fluga 50 Kåge
24/08/2023 O.Forssell Öring hane ja Ja Nej Spinn 50 Kåge
22/08/2023 Andreas H Öring hane ja Ja Nej Fluga 55 Kåge
22/08/2023 Rikard Jonsson Öring hane ja Ja Nej Fluga 74 Kusmark
22/08/2023 Rikard Jonsson Öring hane ja Ja Nej Fluga 58 Kusmark
22/08/2023 Janne Sundkvist Öring hane ja Ja Nej Fluga 75 Kåge
21/08/2023 Otto holmberg Öring hane ja Ja Nej Spinn 60 2 Kusmark
15/08/2023 Peter Dyballa Öring hona ja Ja Nej Fluga 50 Kåge
15/08/2023 Svante Jonsson Öring hona ja Ja Nej Fluga 70 Kusmark
14/08/2023 Rasmus Heikkinen Öring vet-ej ja Ja Ja Spinn 54 Kåge
14/08/2023 Rasmus Heikkinen Öring hane ja Ja Nej Spinn 60 Kåge
13/08/2023 Janne Sundkvist Öring hona ja Ja Nej Fluga 54 Kåge
12/08/2023 Andreas H Öring hane ja Ja Nej Fluga 50 Kåge
06/08/2023 Rikard Jonsson Öring hane ja Ja Nej Fluga 50 Kåge
02/08/2023 Andreas Hedström Öring hona ja Ja Nej Fluga 55 Kåge
01/08/2023 Andreas H Öring hona ja Ja Nej Fluga 50 Kåge
28/07/2023 Bjørn Erlandsen Öring vet-ej ja Ja Nej Spinn 30 350 Kåge
06/07/2023 Christer Grundberg harr vet-ej ja Ja Ja Spinn 30 Ersmark
03/06/2023 Peter Dyballa Öring hona ja Ja Nej Fluga 50 Kåge
31/05/2023 Mattias Bystedt Öring vet-ej ja Ja Ja Fluga 60 Kåge
31/05/2023 Janne Sundkvist Öring hona ja Ja Nej Fluga 72 Kåge
30/05/2023 Kurt stenlund Öring vet-ej ja Ja Ja Spinn 51 Kusmark
28/05/2023 Kurt stenlund Öring vet-ej ja Ja Ja Spinn 58 Ersmark
28/05/2023 Per Lundberg Öring vet-ej ja Ja Nej Fluga 40 Kåge
28/05/2023 Janne Sundkvist Öring hona ja Ja Ja Fluga 82 Kåge
28/05/2023 Karl Jonsson Öring hane ja Ja Ja Fluga 48 Kåge
26/05/2023 Peter Juntti Öring hona ja Ja Ja Fluga 70 Kusmark
26/05/2023 Peter Juntti Öring hane ja Ja Ja Fluga 60 Kusmark
26/05/2023 Peter Dyballa Öring vet-ej ja Ja Ja Fluga 55 Kåge
27/05/2023 Peter Dyballa Öring vet-ej ja Ja Ja Fluga 80 Kåge
27/05/2023 Hannes Fjellner Öring hona ja Ja Nej Fluga 61 Ersmark
25/05/2023 Mattias Bystedt Öring vet-ej ja Ja Ja Fluga 62 Kåge
26/05/2023 Christophe BERMON Öring vet-ej ja Ja Ja Spinn 68 Kusmark
26/05/2023 Andreas H Öring hona ja Ja Ja Fluga 80 Kåge
25/05/2023 Rikard Jonsson Öring hona ja Ja Ja Fluga 70 Kåge
25/05/2023 Christophe BERMON Öring hona ja Ja Ja Spinn 75 Kusmark
25/05/2023 Kurt stenlund Öring hane ja Ja Nej Spinn 80 Ersmark
24/05/2023 Kurt stenlund Öring hona ja Ja Ja Spinn 65 Kusmark
24/05/2023 Janne Sundkvist Öring hona ja Ja Ja Fluga 65 Kåge
24/05/2023 Thomas Johansson Lax hona ja Ja Nej Fluga 99 Kusmark
24/05/2023 Larsa Ellonen Öring hona ja Ja Ja Fluga 70 Kusmark
23/05/2023 Linda Lindkvist Öring vet-ej ja Ja Ja Spinn 60 Kåge
23/05/2023 Linda Lindkvist Öring vet-ej ja Ja Ja Spinn 65 Kåge
23/05/2023 Alexander Öring hane ja Ja Ja Spinn 62 Kåge
23/05/2023 Larsa Ellonen Öring hane ja Ja Ja Fluga 60 Kusmark
23/05/2023 Lara Ellonen Öring vet-ej ja Ja Nej Fluga 55 Kåge
23/05/2023 Larsa Ellonen Öring vet-ej ja Ja Nej Fluga 60 Kåge
23/05/2023 Tobbe Lindholm Öring hane ja Ja Nej Fluga 73 Kåge
22/05/2023 Aleksander Öring hona nej Ja Nej Fluga 55 Kåge
22/05/2023 Andreas H Öring hona ja Ja Ja Fluga 50 Kåge
22/05/2023 Tobbe Lindholm Öring hane ja Ja Nej Fluga 48 Kåge
22/05/2023 Roger Lindgren Öring vet-ej ja Ja Nej Fluga 52 Kåge
22/05/2023 Andreas Gauffin Öring hona ja Ja Nej Fluga 72 Kåge
22/05/2023 Rikard Jonsson Öring hona ja Ja Ja Fluga 58 Kusmark
22/05/2023 Janne Sundkvist Öring hane ja Ja Nej Fluga 55 Kåge
22/05/2023 Janne Sundkvist Öring hane ja Ja Nej Fluga 52 Kåge
21/05/2023 Roger Lindgren Öring vet-ej ja Ja Nej Fluga 62 Kåge
19/05/2023 Johan Hermansson Öring vet-ej ja Ja Nej Fluga 76 Kåge
21/05/2023 Kurt stenlund Öring vet-ej ja Ja Ja Spinn 55 Ersmark
21/05/2023 Steven Schubert Öring vet-ej vet-ej Ja Ja Spinn 65 3 Kåge
21/05/2023 Jesper Öring hona ja Ja Ja Fluga 50 Kusmark
21/05/2023 Ola Boström Öring hane ja Ja Nej Spinn 75 Kåge
21/05/2023 Ola Öring hane ja Ja Ja Spinn 55 Kusmark
21/05/2023 Andreas H Öring hona ja Ja Ja Fluga 50 Kåge
20/05/2023 Ola Öring hona ja Ja Ja Spinn 65 Kåge
20/05/2023 Ola Öring hona ja Ja Ja Spinn 65 Kusmark
20/05/2023 Andreas Gauffin Öring vet-ej ja Ja Nej Fluga 51 Kåge
20/05/2023 Peter Dyballa Öring hona ja Ja Nej Fluga 59 Kåge
20/05/2023 Harry Holmgren Öring hona ja Ja Nej Spinn 41 Kåge
20/05/2023 Harry Holmgren Öring hona ja Ja Nej Spinn 46 Kåge
20/05/2023 Jesper Öring hane ja Ja Ja Fluga 50 Kusmark
20/05/2023 Andreas Gauffin Öring hane nej Ja Nej Fluga 74 Kåge
19/05/2023 Kurt stenlund Öring vet-ej ja Ja Ja Spinn 55 Kusmark
19/05/2023 Kurt stenlund Öring hane ja Ja Ja Spinn 60 Kusmark
19/05/2023 Tobbe Lindholm Öring vet-ej ja Ja Ja Fluga 62 Kåge
18/05/2023 Magnus Öring hona ja Ja Nej Fluga 82 Kåge
17/05/2023 Andreas Gauffin Öring hona ja Ja Nej Fluga 66 Kåge
18/05/2023 Tomas Jonsson Öring vet-ej vet-ej Ja Ja Spinn 45 Kåge
18/05/2023 Mattias Ladås Öring hane ja Ja Ja Fluga 50 Kåge
18/05/2023 Mattias Ladås Öring hona ja Ja Ja Fluga 69 Kåge
18/05/2023 Andreas H Öring hane ja Ja Ja Fluga 45 Kåge
17/05/2023 LO Nyström Lax vet-ej ja Ja Nej Spinn 80 Kåge
17/05/2023 Kurt stenlund Öring vet-ej ja Ja Ja Spinn 45 Ersmark
17/05/2023 Kurt stenlund Öring hona ja Ja Ja Spinn 63 Ersmark
17/05/2023 Kurt stenlund Öring hane ja Ja Nej Spinn 72 Ersmark
16/05/2023 Andreas H Öring hona ja Ja Ja Fluga 51 Kåge
16/05/2023 Andreas H Öring hona ja Ja Ja Fluga 50 Kåge
17/05/2023 Andreas H Öring hona ja Ja Ja Fluga 55 Kåge
16/05/2023 Johan Hörnemalm Öring hona ja Ja Nej Fluga 47 Kåge
16/05/2023 Rikard Jonsson Öring hane ja Ja Ja Fluga 55 Kusmark
08/05/2023 Nils Hedlund Öring hane ja Ja Nej Spinn 54 Kåge
07/05/2023 Erik Öring vet-ej ja Ja Nej Fluga 45 Kåge
07/05/2023 Thomas Johansson Öring hona ja Ja Ja Fluga 65 Kusmark
06/05/2023 Joakim Wallstén Öring hona ja Ja Nej Fluga 50 Kåge
06/05/2023 Joakim Wallstén Öring hane ja Ja Nej Fluga 60 Kåge
05/05/2023 Nils Hedlund Öring hona ja Ja Ja Spinn 50 Kåge