På uppdrag av Björkdalsgruvan har Kågeälvens nedre FvO under 2023 utfört elfiskeundersökningar i Lillträskbäcken med två lokaler samt ytterligare tre lokaler i två olika referensbäckar i området, Martinsbäcken och Björklidbäcken.

Lillträskbäcken påverkas av Björkdalsgruvan då vatten från gruvans klarningsmagasin rinner ut i detta vattendrag och vidare ner i Kågeälven. Undersökningen ingår i företagets kontrollprogram. Resultat över provfisken i vattendraget utförs och rapporteras årligen till elfiskeregistret. Undersökningen är utförd av Thomas Johansson och Rikard Jonsson. Båda från Kågeälvens nedre FvO. Denna sammanställning är gjord av Thomas Johansson.

Ladda ned rapporten som PDF:

Elfiskeundersökning av Lillträskbäcken 2023