Under 2023 har kustfisketillsyn bedrivits i Skellefteå kommun av Skellefteå kommun, Kultur- och fritidskontoret. Kusten har delats upp i fem delområden. Delområdena överlappar varandra vilket innebär att tillsyn bedrivs längs hela kusten.

Oftast tillsynas ett delområde per tillsynsdag men vid ett antal dagar har två områden tillsynats samma dag. Kontrollerna har i huvudsak genomförs vardagar men tillsyn har även förekommit på helgdagar, nätter och tidiga mornar, sena nätter samt efter tips.

Ladda ned som PDF:

Sammanställning Kustfisketillsyn 2023