Stämmoprotokoll/dagordning

Stämmoprotokoll Årsmötesprotokoll 2023 Årsmötesprotokoll 2022 Årsmötesprotokoll 2021 Stämmoprotokoll 2020 Protokoll 2019 Protokoll 2018 Protokoll 2017 Protokoll 2016 Protokoll 2015 Protokoll 2014 Protokoll...

Övriga dokument

Här kan du ladda ned övriga dokument som är kopplade till vår verksamhet. Elfiskeundersökning av Lillträskbäcken 2021 Elfiskeundersökning av Lillträskbäcken 2019 Dagordning årsmöte 2020 Stadgar 2017 Elfiskeundersökningav Lillträskbäcken...

Styrelseberättelser

Här kan du ladda ned våra styrelseberättelser. Filerna är antingen i formatet PDF eller i Word-format. Styrelseberättelse för Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesförening 2021 Styrelseberättelse för Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesförening 2020 Styrelseberättelse 2019...

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan Ladda ned som PDF/Word-filer Verksamhetsplan för Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesförening 2022 Verksamhetsplan för Kågeälvens nedre Fiskevårdsområdesförening 2021 Verksamhetsplan 2020 Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplan 2017...